مرور برچسب

لوزیتانی ها

بزرگترین جنگجویان تاریخ!

از زمان پیدایش بشر، جنگ و درگیری یک ویژگی ثابت از پشت پرده پیچیده تاریخ می باشد. در چنین گستره وسیعی از کشت و کشتار ، تمدن ها، قبایل و جناحاتی در شرایط جنگی رشد کرد. پس با ما باشید تا منظم ترین و از نظر تاکتیکی باهوش ترین و بزرگترین…