مرور برچسب

لوکا دانچیچ

جوانترین تریپل دابل ها در NBA

مترجم: فاطمه‌ کیانی    یک تریپل دابل در فدراسیون بسکتبال ملی (NBA ) زمانی است که یک بازیکن با موفقیت رکورد دو رقمی را در حداقل سه تا از پنج دسته بندی های آمار اصلی بازی بسکتبال ثبت کند. این دسته بندی ها شامل امتیاز، ریباند، اسیست، استیل