مرور برچسب

لوکوستا

زنی که از بدنام‌ترین قاتلان تاریخ است!

در اوج امپراتوری روم که ثروتمندان و فرمانروایان تشنه قدرت بودند، زنی به نام “لوکوستا” با استفاده از دانش خود در گیاه‌شناسی، بسیاری از آن‌ها را به دام مرگ کشاند.او که به “بیوه سیاه امپراتوری رم” معروف است، استادِ تمام مواد سمی و روش‌های…

بیوه سیاه امپراتوری رم که با حیله گری خود کام مردان را با مرگ شیرین می کرد!

لوکوستا زنی بود که به بیوه سیاه امپراتوری رم معروف شد چرا که با استفاده از دانش خود درباره مواد سمی, خیلی از افراد را به کام مرگ می کشاندبیوه سیاه امپراتوری رم که بود؟ در اوج امپراتوری روم که ثروتمندان و فرمانروایان تشنه قدرت…