مرور برچسب

لوک خوش شانس

داستان برادران دالتون

دالتون ها چهار برادر از خانواده ای پرجمعیت بودند که به دلایل قتل و غارت هایش در آمریکا، شهرتی جهانی به دست آوردند. با شنیدن نام دالتون ها، ناخودآگاه به یاد چهار برادر دالتون کارتون لوک خوش شانس میفتیم. تبهکارانی احمق که دائم گیر می افتادند.…