مرور برچسب

لویی آندره ارنست کلوکه

آرامگاه پزشک فرانسوی دربار قاجار در محله دولاب تهران

پزشک فرانسوی ساکن ایران لویی آندره ارنست کلوکه، در دوره حکومت محمدشاه و ناصرالدین‌شاه در دوره قاجار بود. او همچنین از سال ۱۸۴۶ تا ۱۸۵۵ به عنوان سفیر فرانسه در تهران خدمت کرد.    اگر اهل تهرانگردی باشید می‌دانید که در این استان دیدنی‌های