مرور برچسب

لویی واندنبرگ

بنای پر معمای تاریخی که شباهت بسیاری به مقبره کوروش دارد!

  "گور دختر" بنایی پر معما در استان بوشهر است که به مقبره کوروش در پاسارگاد شباهت بسیار زیادی دارد، اما از هویت فرد مدفون شده در این بنا اطلاعات قطعی و درستی نیز در دست نیست.در استان بوشهر در نزدیکی برازجان، بنایی تاریخی ساده با سنگ‌هایی