مرور برچسب

ماسک طلایی

صندل های توت عنخ آمون ، حقیقت خنده‌داری را فاش می‌کند

  طی کاوش‌های اخیر باستان‌شناسان، در مورد صندل های توت عنخ آمون متوجه حقایقی بسیار جالب از این فرعون شده‌اند. یکی از هیجان‌انگیزترین اکتشافات تاریخ باستان‌شناسی کاوش مقبره توت عنخ آمون توسط Howard Carter  بوده است. در سال ۱۹۲۰ خبر این کشف

ماسک توتان خامون

شاید شنیده باشید که ماسک و مجموعه آثاری که از مقبره توتان خامون طی اکتشافات هاوارد کارتر آمریکایی بیرون آمد، در آمریکا طی یک ماه، چهار میلیون بازدید کننده داشت. به علت مشهور بودن این ماسکِ طلایی، همچنین نماد عام شدن آن برای مصر باستان، ما…