مرور برچسب

مجتمع تجاری کوروش

مراکز تفریحی غرب تهران

یکی از مناطقی که مردم تهران برای اخر هفته و دوری از دغدغه شغلی به ان پناه میبرند مناطق غربی تهران است زیرا دارای مراکز تفریحی متعددی است که برای همگان خوشایند است. مراکز تفریحی غرب تهران ابشار تهران یکی از جاذبه های تهران میباشد که پند…