مرور برچسب

محمد تقی خان پسیان

سرهنگی که باج نمی‌داد

سالروز ورود کلنل محمدتقی خان پسیان فرمانده جدید ژاندارمری به خراسان است هنگامی که قوام السطنه از حکومت خراسان برکنار شد، فهرست اموالش را بررسی کردند. ماموران از خانه او سکه های طلا و ارز خارجی زیادی پیدا کردند. قوام همچنین حدود یکصد راس