مرور برچسب

مرگ تختی

آیا علت مرگ تختی خودکشی وی بود؟

حسن صدر حاج سیدجوادی درباره راز مرگ تختی معتقد است، علی‌رغم شایعه‌های بسیاری که در مورد قتل تختی به وسیله ساواک در افواه جریان داشته، واقعیاتی مبنی