مرور برچسب

مستر بلیط

اصفهان چند پل تاریخی دارد ؟ همراه با معرفی

اصفهان یکی از شهرهایی است که آن را بیشتر با پل های تاریخی و معروفش می شناسند. زمانی که توریست ها و گردشگران برای نخستین بار به شهر اصفهان سفر می کنند و از این پل ها بازدید می کنند بسیار هیجان زده می شوند. برخی از این پل ها قدمت شان از زمان…