مرور برچسب

معادن باستانی

قدیمی تریم معادن جهان باستان

تصور اول متعلق به بقایای یک شهر باستانی در آفریقای جنوبی است که قدمت آن به دوبیست هزار سال قبل باز می گردد،گفته می شود که در چندین نقطه از این شهر طلا استخراج می شده است.یک معدن عنصر چرت در جنوب غربی نیل در منطقه "Nazlet Khater "دارای…