مرور برچسب

معبد ساپتاکوتشوار

آشنایی با ویرانه های معبد ساپتاکوتشوار،گوا

معبد ساپتاکوتشوار یکی از معابد قدیمی و مهم در شهر گوای هند است که به لرد شیوا اختصاص دارد. شهر گوا یک شهر بندری و ایالتی در حاشیه جنوب غربی هندوستان است که شامل بندر گوا و شهر قدیمی گوا می‌شود. این شهر دارای وسیع‌ترین سواحل و مراکز