مرور برچسب

معرفی شهر ایروان

معرفی شهر ایروان

معرفی شهر ایروان شهر ایروان، پایتخت کشور ارمنستان است که یک سوم جمعیت این کشور را در خود جای می دهد. این کشور با ایران، جمهوری آذربایجان و گرجستان مرز مشترک دارد. در ادامه با معرفی شهر ایروان همراه تاریخ ما باشید. موزه ماتناداران موزه…