مرور برچسب

مقبره توت‌عنخ‌آمون

آیا کاشف مقبره توت‌عنخ‌آمون گنج های آن را سرقت کرده بود؟

براساس شواهد جدید، باستان‌شناسی که مقبره توت‌عنخ‌آمون را در اوایل دهه ۱۹۰۰ کشف کرد، شاید در آن زمان برخی از گنجینه‌های فرعون مصر را بدون اجازه به سرقت برده باشد. هوارد کارتر در نوامبر ۱۹۲۲ مقبره توت‌عنخ‌آمون را حین حفاری در