مرور برچسب

ملایر

دولت مستعجل زندیه و پایتخت هایش

دولت زندیه اگرچه مدت زمان کوتاهی حکومت ایران را در اختیار داشت و پایان کارش بسیار غم انگیز بود اما در همین دورۀ کوتاه سه شهر ملایر، شیراز و کرمان را پایتخت خود قرار داد و یادگارهای خوشایندی در حافظۀ تاریخی و در میان بناهای این شهرها به…

شهر زیرزمینی ملایر همدان (سامن)

سراسر نمایی از شهر زیرزمینی سامنشهر پنهان یا زیرزمینی سامن که احتمالا شهری مخفی در دوره پیش از اشکانی بوده و بعدها نیز از آن به عنوان گورستان استفاده می ‌شده، در شهر سامن در 15 کیلومتری ملایر در استان همدان قرار دارد.…