مرور برچسب

ملکه وو زتیان

۱۰ امپراطور بزرگ در چین باستان! (قسمت اول)

قدمت تمدن چین به 4000 سال پیش بر می گردد. جمهوری خلق چین بیشترین جمعیت دنیا را دارد و اختراعاتی مثل ابریشم و کاغذ را در اختیار دنیا قرار داد. با توجه به متون تاریخی ، تمدن چین باستان تحت سلسله شیا  (2070 تا 1600 ق.م) شروع شد و با سلسله شینگ…