مرور برچسب

ملیجک

ملیجک پسری که عزیز سلطان بود

فرزانه ابراهیم‌زاده، تاریخ‌پژوه گفت: در یکی از شب‌های سرد زمستان ۱۳۱۹ خورشیدی مردی میانسال زمانی که شب‌هنگام داشت از خیابان سعدی به سمت چهارراه سیدعلی می‌رفت پایش درون تلی از کاهگل فرورفت و به زمین خورد. مردمی که رفتند کمک کنند تا او را از…