مرور برچسب

منطقه حفاظت شده سیرخون

دیدنی های خواف

دیدنی های خواف خواف یکی از شهر های استان خراسان رضوی که در فاصله ۲۶۲ کیلومتری شهر مشهد قرار گرفته و حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.به دلیل وجود معادن آهن در این شهرستان، لقب پایتخت سنگ آهن خاورمیانه را نیز به خواف نسبت داده اند.شهر…