مرور برچسب

موبایل

تاریخچه موبایل

تصور کردن زندگی بدون تلفن همراه کمی دشوار و عذاب آور است. وابستگی افراد به تلفن‌های هوشمند بسیار زیاد است که این موضوع نشان دهنده نقش کلیدی تلفن موبایل در زندگی انسان‌هاست. از زمان قدیم افراد برای ارتباط مناسب با یکدیگر نیازمند یک وسیله…