مرور برچسب

موزه تاریخ

تماشاگه تاریخ

تماشاگه تاریخ تماشاگه تاریخ یا موزه تاریخ یکی از موزه‌های دیدنی شهر تهران است. این موزه را موزه عصر معاصر می‌خوانند، علت این نامگذاری این امر می‌باشد که آثاری که در آن نگهداری و به عرصه نمایش می‌گذارنند متعلق به تاریخ معاصر ایران و چیزی…