مرور برچسب

موزه جنگ خرمشهر

دیدنی های خرمشهر

دیدنی های خرمشهر شهر خرمشهر نیازی به تعریف و تمجید ندارد و تقریبا همه ما با این شهر و استقامت مردم آن آشنایی داریم. اما بهتر است به طور کامل با دیدنی های خرمشهر آشنا شوید. شهری واقع در جنوب استان خوزستان که شهر مرزی مهمی به شمار می رود…