مرور برچسب

موزه جنگ خرمشهر

دیدنی های خرمشهر

دیدنی های خرمشهر شهر خرمشهر نیازی به تعریف و تمجید ندارد و تقریبا همه ما با این شهر و استقامت مردم آن آشنایی داریم. اما بهتر است به طور کامل با دیدنی های خرمشهر آشنا شوید.شهری واقع در جنوب استان خوزستان که شهر مرزی مهمی به شمار می رود…