مرور برچسب

موزه رسام عرب زاده

موزه رسام عرب زاده

موزه رسام عرب زاده موزه رسام عرب زاده در سال 1373 توسط بنیاد فرهنگی و هنری فرش رسام، با پشتیبانی و همکاری شهرداری تهران، تاسیس شد. این موزه از همان سال تا کنون به صورت مستمر به عنوان موزه فرش هنری دست بافت، به فعالیت خود ادامه داده است.…