مرور برچسب

موزه سکه تهران

موزه سکه ایران

موزه سکه ایران موزه سکه یکی از موزه‌های موضوعی در ایران است که قدمتی دیرینه دارد. اولین بار این موزه در سال 1342 با همکاری آقای تیمسار فرج الله آق‌اولی مدیر عامل وقت بانک سپه افتتاح شده است. این موزه با وجود سکه هایی از 2700 سال پیش تا…