مرور برچسب

موزه مردم شناسي زردتشتيان

موزه مردم شناسی زرتشتیان کرمان

موزه مردم شناسی زرتشتيان کرمان اولين و بزرگ ترين موزه ي مردم شناسي زرتشتيان در جهان است كه درمجموعه اتشكده زرتشتيان در استان كرمان واقع شده است.از ميان آتشكده هاي معروف كه در ايران به وسيله تازيان تخريب و ويران شد تعدادي  همچنان پا…