مرور برچسب

موزه مشروطه

موزه مشروطه

تاریخچه موزه در سال ۱۲۴۷ به درخواست حاج مهدی کوزه کنانی، از تاجران بازار تبریز، در غرب بازار تبریز در راسته کوچه، عمارتی در دو طبقه با دو بخش اندرونی و بیرونی به سبک معماری قاجاری ساخته شد که بعدها "خانه مشروطه" یا همان موزه مشروطه نام…