مرور برچسب

موزه موسیقی شیراز

همه چیز درباره موزه موسیقی شیراز

موزه موسیقی شیراز به هر جای شیراز بنگریم یک مکان گردشگری وجود دارد. یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری شهر شیراز موزه موسیقی شیراز است که این موزه در ابتدا به خانه منطقی نژاد معروف بوده است که این موزه در پشت مسجد شهدا در میدان شاه چراغ…