مرور برچسب

موزه هنرهای اسلامی

۵ جاذبه فرهنگی که در جنگ ویران شدند!

این جاذبه های فرهنگی، علیرغم اهمیت تاریخی، مذهبی، یا معماری ، در طول جنگ دچار آسیب های جدی شدند. در اینجا به معرفی این آثار باستانی _از کاخ تابستانی چین گرفته تا مکانهایی که اخیرا در خاورمیانه ویران شدند_ می پردازیم. 5 جاذبه فرهنگی که در…