مرور برچسب

موزه پارینه سنگی کرمانشاه

موزه پارینه سنگی کرمانشاه

نخستین موزه پارینه سنگی خاورمیانه؛ موزه پارینه سنگی کرمانشاه موزه پارینه سنگی کرمانشاه تنها موزه تخصصی در این زمینه است که در خاورمیانه تک و بی نظیر است. قدیمی ترین مدارکی که از سکونت انسان در ایران کشف شده است در این موزه نگهداری میشود.…