مرور برچسب

موزه کتابخانه نیاوران

موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران کتابخانه اختصاصی کاخ نیاوران که به کتابخانه اختصاصی فرح پهلوی نیز شهرت دارد، در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران واقع شده است. این بنا در دو طبقه و یک زیرزمین در سال 1355 در ضلع شرقی مجموعه فرهنگی نیاوران احداث…