مرور برچسب

موزه کتاب و میراث مستند ایران

موزه کتاب و میراث مستند ایران

موزه کتاب و میراث مستند ایران بخشی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سال ۱۳۹۴ به موزه کتاب و میراث مستند ایران اختصاص داده شد. این موزه در بزرگ‌راه حقانی شهر تهران واقع شده است. در این موزه کتب نفیس ایرانی نگهداری و نمایش داده…