مرور برچسب

مولیفنوا

آشنایی با شهر‌های باستانی گمشده جهان

در تاریخ هزاران ساله انسان بر روی این کره خاکی، شهرهای بزرگ و کوچک فراوانی بوده‌اند که اکنون و با گذشت سال‌ها دیگر اثری از آن‌ها وجود ندارد. برخی از این شهرها دارای اهمیت زیادی در زمان خود بوده اند. در ادامه مطلب با برخی از این شهر‌های