مرور برچسب

میتراییوم

کشفِ مجسمه ۱۸۰۰ ساله میترا، الهه ایرانی در آلمان

در محلی که قرار بود تبدیل به ایستگاه مرکزی آتش‌نشانی شهر شود، باستان‌شناس بقایای میتراییوم ـ محرابِ مقدسِ خدای رومی میترا ـ که در قرن چهارم ویران و متروکه شده بود را یافتند.