مرور برچسب

میترا خدای ایران باستان

معرفی میترا خدای ایران باستان + عکس

واژه آریا که معنی آزاده، شریف و بزرگوار می دهد به قومی از نژاد آریایی گفته می شود که نیاکان مردمان سرزمین های ایران، بخشی از آسیای میانه، هندوستان و بخش هایی از اروپا هستند. آریایی های ایران حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح به شکل قبیله ای…