مرور برچسب

میراث تاریخی آباده

آثار تاریخی آباده

آثار تاریخی آباده قدمت سکونت در این منطقه به هزار سال قبل از میلاد برمی‌گردد اما رونق آن از زمان کریم خان زند می‌باشد و بیشتر آثار تاریخی آباده مختص آن دوران است.آباده شهری سرسبز با باغ‌ها و مزارع فراوان در شمال استان فارس و در مسیر…