مرور برچسب

میراث فرهنگی استان یزد

آثار تاریخی یزد

آثار تاریخی یزد یزد از سرزمین‌های کهن و تاریخی ایران زمین است. ساخت یزد را به یزدگرد اول ساسانی نسبت می‌دهند. در واقع یزد اولین شهر خشتی دنیا است. بعضی نیز آن را دومین شهر تاریخی جهان بعد از ونیز ایتالیا دانسته­ اند. آثار تاریخی شهر  یزد…