مرور برچسب

میراث فرهنگی ایران

کدام آثار تاریخی ایران به خارج از کشور انتقال داده شده است؟+عکس

محمدرضا کارگر، مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول تاریخی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درباره تعداد از آثار تاریخی ایران که در کشوهای دیگر هستند توضیحاتی ارائه دادمدیرکل امور موزه ها: از همه آثار تاریخی ایران در…