مرور برچسب

میلکوم

میلکوم ، خدای سامی

میلکوم/ milkom/ _خدای سامی غربی این نام احتمالاً از کلمۀ mlk به معنی «پادشاه» مشتق شده است. در طی هزارۀ اول پیش از میلاد، او را به‌عنوان خدای ملی آمون Ammon می‌شناختند و چندین بار از او در تورات به‌عنوان («پلیدی آمون») یادشده است، زیرا…