مرور برچسب

ناسیونالیسم

میرزا فتحعلی آخوندزاده

یرزا فتحعلی آخوندزاده  نمایش‌نامه‌نویس و آزادی‌خواه ایرانی در دورهٔ قاجار بود. او را بنیانگذار ادبیات نو در ایران نخستین نمایشنامه‌نویس ایرانی، پیشرو فن نمایش‌نویسی اروپایی در آسیاو از پیشگامان جنبش ترقی‌خواهی و ناسیونالیسم ایرانی می‌دانند.…