مرور برچسب

نام توک

کهن‌ترین نام‌های اسکاندیناوی چه معانی دارند؟

فیلم و کمیک‌بوک‌های «ثور» از مارول، مردم را به نعوی با چهره‌ها و نام‌های اسکاندیناوی قدیمی آشنا کرده‌اند. هرجند، در کنار شگردها و شیطنت‌های تور و لوکی، چیزهای زیادی در فرهنگ اسکاندیناوی وجود دارد. بسیاری از نام‌های اسکاندیناوی سنتی از