مرور برچسب

نانجینگانتوس

(تصویر) کشف کلید معمای «نفرت انگیز» چارلز داروین!

به تازگی دانشمندان فسیل گیاهی را در چین کشف کردند که نه تنها قدیمی‌ترین جوانه گل پیدا شده در جهان است بلکه می‌تواند پاسخی برای معمای مشهور به «نفرت انگیز» چارلز داروین باشد. در یک کشف جالب توجه دیرینه شناسان، موفق به یافتن قدیمی‌ترین