مرور برچسب

ناهونته

ناهونته ، خدای عیلامی

ناهونته/ ناهوندی/ Nahhunte/ Nahundi/ _خدای عیلامی نام او یعنی نان هونده nan- hunde به معنای« آفرینندۀ روز» است. دربارۀ این خدا اطلاعات زیادی در دست نیست. جز آن‌که او خورشید_ خدا بود و بدین گونه او داور عالی افراد به شمار می‌رفت.…