مرور برچسب

ناوارلا گابارنمونگ

کهن‌ترین هنرهای غاری جهان در کجا قرار گرفته‌اند؟

زمانی که به هنر فکر می‌کنید، تصویری که ممکن است به ذهن‌تان برسد امکان دارد یک هنرمند روبه سه پایه نقاشی، یا نمایش هنر در گالری یا حتی انیمیشن دیجیتالی باشد. اما قبل از اینکه تمام این شکل‌های هنری وجود داشته باشند، انسان‌ها روش بروز تنش‌های