مرور برچسب

نبرد سامراء

نبرد سامراء تنها شکست نادرشاه افشار

نبرد سامراء درگیری کلیدی میان دو سردار بزرگ ایرانی و عثمانی : نادر افشاری و توپال عثمان پاشا بود که به ترک محاصره بغداد از طرف سپاهیان نادر و بقای قدرت باب عالی استانبول در عراق منجر شد . نبرد خونین سامراء…