مرور برچسب

نبش قبر تیمور لنگ

ماجرای شگفت‌انگیز نبش قبر تیمور لنگ چه بود؟

نتیجه تحقیقات گراسیموف نشان داد که تیمور فردی بلند قد، با سینه‌های پهن و استخوان گونه بوده و به نظر گراسیموف احتمالا این ادعای تیمور که او از نسل چنگیزخان است درست است.  می‌خواهیم برگی از تاریخ را ورق بزنیم. ورق زدن کتاب های تاریخ…