مرور برچسب

نخستین زن سفرنامه نویس ایرانی

بی‌بی کوکب، نخستین زن سفرنامه نویس ایرانی

حاج بی‏ بی‏ کوکب بختیار در تاریخ ایران به عنوان نخستین زنی که سفرنامه نوشته، مشهور است. او دختر نصیرخان سردار جنگ ایلخانی بختیاری بود که در سال ۱۲۷۱ هجری شمسی متولد شد و توانست برخلاف بسیاری از دختران آن زمانه، به علت علاقه پدرش به علم…