مرور برچسب

نخستین فیلمبردار

نخستین فیلمبردار حرفه‌ای سینمای ایران که بود؟

شکل گیری سینمای ایران، داستانی جذابی دارد که همچنان بخش زیادی از آن بازگو نشده است؛ آیا می‌دانید نخستین فیلمبردار حرفه‌ای سینمای ایران چه کسی بوده است؟     در کشورمان شکل گیری سینمای ایران و روزهای آغازین آن همواره یکی از جذاب‌ترین