مرور برچسب

نرم افزار ERP

بهترین نرم افزارERP ایران

نرم افزار ERP چیست؟ برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) شامل یک طیف وسیع از فرآیندها، روش‌ها و فعالیت‌های سازمانی است. شرکت‌های فعال در صنعت ERP با استفاده از متخصصین و نرم افزار خود، به تطابق با استانداردها و قوانین موجود بین فرآیندهای مالی،