مرور برچسب

نکاتی درباره تاریخ آمریکا

چند نکته درباره تاریخ آمریکا

1-بنیانگذاری حکومت جمهوری آمریکا در سال 1776م (241سال پیش) بوده است و از این نظر از نخستین جمهوری های جهان یا نخستین آن می باشد.منظور جمهوری در معنای مدرن یا امروزی است.(ص117)2-مهاجران اروپایی اولیه به این کشور آمدند و با کشتن بسیاری از…