تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

هوری

چند نکته از هوری ها

ارتباط بین کلمه‌ی آریا و هوری بسیاری از پژوهشگران و مورخین بر این باورند که در گذشته به جای اصطلاح هوری از اصطلاح هاری استفاده کردند با نگرش به جابه‌جایی واک‌های «الف» و «ه»، واژه‌ی «هاری» را می‌توان همان «آری» یا «آریا» دانست که هم‌ریشه…

هوری‌ها

نویسنده: یزدان صفاییدر این نقشه هوری ها با رنگ بنفش مشخص شده است. (hurrians) نام‌شناسینام قوم «هوری» را چند تن از مورخین، «هاری» خوانده‌اند و با نگرش به جابه‌جایی واک‌های «الف» و «ه»، واژه‌ی «هاری» را می‌توان همان «آری» یا…